Simulacija letenja online dating order delirium tremens online dating

Posted by / 24-Jul-2017 08:02

Simulacija letenja online dating

Novembra 2010 je Blue Gene/Q dosegel 1684 MFLOPS/Watt.

Junija 2011 sta najvišje dve mesti na lestivici »Green 500« zasedla Blue Gene računalnika v New Yorku z 2097 MFLOPS/W, tretje mesto je pa zasedel DEGIMA cluster v Nagasakiju z 1375 MFLOPS/W.

Od konca 20-ega stoletja so superračunalniški operacijski sistemi doživeli precej sprememb.

Medtem ko so bili prvi operacijski sistemi namensko narejeni z namenom doseganja čim boljših zmogljivosti so se trendi premaknili v prid generičnim operacijskim sistemom kot je na primer Linux.

Zgodovina superračunalnikov seže v 1960-ta leta, ko je Seymour Cray z inovativnimi zasnovami in paralelizmom izdelal niz računalnikov v družbi Control Data Corporation (CDC). CDC je bil trikrat hitrejši od svojega predhodnika IBM 7030 Stretch.

Cray-2, narejen leta 1985, je bil 8 procesorski kapljevinsko hlajeni računalnik, hladilno tekočino Fluorinert pa je med njegovim delovanjem črpala črpalka.

Superračunalniške paralelne arhitekture pogosto zahtevajo uporabo posebnih programerskih prijemov, da se lahko izkoristi vsa računska moč, ki je na voljo.

Porgramska orodja za paralelno procesiranje torej uporabljajo standardizirana razvojna okolja kot na primer MPI in PVM, VTL ter druge odprtokodne rešitve kot je na primer Beowulf.

Zgodnje superračunaliniške arhitekture, ki so bile vpeljane s strani Seymour-ja Cray-a so temeljile na kompaktnih inovativnih pristopih ter lokalnemu paralelizmu za doseganje višjih zmogljivosti.

Čez čas je potreba po povečanih računskih zmogljivostih pripreljala do dobe masivno paralelnih sistemov.

simulacija letenja online dating-21simulacija letenja online dating-70simulacija letenja online dating-77

One thought on “simulacija letenja online dating”